Ochrana osobných údajov

Organizátor spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Informačný systém je zaregistovaný na úrade pre ochranu osobných údajov SR 

CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri registrácií sú úplne dôverné a nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením registrácie, platbou účastníckeho poplatku a uplatnením zliav.

Na písomnú žiadosť klienta budú osobné údaje z databázy vymazané a nebudeme ich ďalej spracovávať.

KONTAKTNÁ ADRESA

Zuzana Pravňanská - SLADKASUE

Hospodárska 36

91701 Trnava

Emailová adresa: minutovestretnutia@gmail.com

telefónny kontakt: 0948001036


MOŽNOSTI ODHLÁSENIA ZO ZASIELANIA NOVINKOVÝCH EMAILOV (ODSTRÁNENIE ADRESY Z DATABÁZY)

  1. v každej emailovej správe nájdete odkaz na odhlásenie sa z odberu
  2. stačí nám zaslať prázdny mail s predmetom "NIE" na email minutovestretnutia@gmail.com
  3. váš email bude vyradený z databázy

MOŽNOSTI ODSTRÁNENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese minutovestretnutia@gmail.com s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje. Avšak strácate tým aj všetky výhody verných klientov.

Kontakty

0948 00 10 36

minutovestretnutia@gmail.com

Korešpondenčná adresa

Zuzana Pravňanská - SLADKASUE

Hospodárska 36, 91701 Trnava